White chocolate flakes with pistachio grains - 250g - Oliviero Industria Dolciaria